SZKOŁA PROWADZI ZAJĘCIA W ZAKRESIE:

 

 

PRZEDSZKOLA – dla dzieci, które ukończyły 3 lata.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ – od zerówki do klasy VIII.

LICEUM – od klasy I do III.

 

 

OFERUJEMY LEKCJE Z:

 

JĘZYKA POLSKIEGO - z nauczaniem blokowym w zakresie literatury, historii, i kultury polskiej.

HISTORII POLSKI – od klasy V. Lekcje z historii Poski obejmują materiał od epoki Piastów po czasy wspólczesne.

GEOGRAFII POLSKI – od klasy VI.  Lekcje z geografii obejmują materiał, który przybliża uczniom krajobrazy Polski i ich środowisko przyrodnicze, jak również najważniejsze miasta Polski i zabytki poszczególnych części Polski.

RELIGII – od przedszkola do szkoły średniej.