Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II została założona w 2011 roku.  Siedziba szkoły znjaduje się przy polskiej rzymsko – katolickiej parafii pod wezwaniem św. Agaty w St. Louis, Missouri.

Szkoła oferuje zajęcia od przedszkola po klasy licealne dla uczniów w wieku od 4 do 18 lat i realizuje Program Nauczania dla polonijnch szkół dokształcających w USA, który został opracowany przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej.  Uczniowie szkoły zdobywają wiedzę w zakresie języka polskiego, historii Polski, geografii Polski i religii.

Rada Pedagogiczna szkoły składa się z sześciu wolontariuszy z księdzem proboszczem parafii Hubertem Zasadą na czele, dyrektorem szkoły Małgorzatą Moll i wychowawcami klas Renatą Collett, Katarzyną Sandoval, Ewą Urbańczyk – Wochniak, Marią Więcko i Katarzyną Niedźwiedzką. W skład rady doradczej szkoły wchodzi Konsul Honorowy Polski Pan Robert Ogrodnik i Pani Ewa Dyk.  W sprawach administracyjnych szkoły pomaga Pani Anna Barringer, a wszelkie sprawy organizacyjne wspierane są przez wolontariacką pracę rodziców jak również młodzież polonijną St. Louis.