Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II została założona w 2005 roku.  Siedziba szkoły znjaduje się przy polskiej rzymsko – katolickiej parafii pod wezwaniem św. Agaty w St. Louis, Missouri.

Szkoła oferuje zajęcia od przedszkola po klasy licealne dla uczniów w wieku od 4 do 18 lat i realizuje Program Nauczania dla polonijnch szkół dokształcających w USA, który został opracowany przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej.  Uczniowie szkoły zdobywają wiedzę w zakresie języka polskiego, historii Polski, geografii Polski i religii.

 

Adres: 3239 South 9th Street; St. Louis, MO 63118 / Dyrektor szkoly - Agnieszka Lass-Napiorkowska / tel. 314-772-1603 / E-mail parishoffice@polishchurchstlouis.org