OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE W ROKU SZKOLNYM 2019/20:

 

Opłata roczna za jedno dziecko wynosi $250.00

Opłata roczna za drugie dziecko wynosi $200.00

Opłata roczna za trzecie dziecko i kolejne dzieci wynosi $150.00

Opłata wpisowa przy zapisie do szkoły za każde dziecko wynosi $50 i jest bezzwrotna.

Opłata roczna za lekcje religii dla dzieci, ktόre zostały zapisane do szkoły polskiej wynosi $20.

Opłata roczna za lekcję religii (dla dzieci zapisanych tylko na religię) wynosi $150.