INFORMACJE O ZAPISACH NA ROK SZKOLNY 2019/20

 

  1. Przyjmowane są dzieci w wieku od late 3.
  2. Do szkoły przyjmowani są tylko i wyłącznie uczniowie przychodzący w pełnym wymiarze godzin, czyli rozpoczynający naukę wg przygotowanego planu od września 2018 do maja 2019 roku.
  3. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy wszystkich pełnoprawnych opiekunów nowych uczniów o kontakt z dyrektorem szkoły Małgorzatą Moll (pod numerem tel. 314-732-1154 lub e-mailem: info@polskaszkolastl.org)
  4. Prosimy o wypełnienie jednego formularza zgłoszeniowego i jednego formularza medycznego dla każdego dziecka i przesłanie go pocztą na adres parafii wraz z opłątą wpisową $50 ( St. Agatha Church – Polish School, 3239 South 9 th Street, St. Louis, MO 63118).
  5. Czeki prosimy wystawiać na St. Agatha Church z dopiskiem w memo – Polish School.
  6. Na listę zapisani zostaną tylko Ci uczniowie, których rodzice dopełnią powyższych formalności.  Rezerwacja miejsc będzie dokonywana tylko po uiszczeniu opłaty wpisowej i konsultacji z dyrektorem.