KADRA POLSKIEJ SZKOŁY W ST. LOUIS W ROKU 2019/20:

 

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Moll, moll@polskaszkolastl.org

Mgr Małgorzata Moll ukończyła studia wyższe z polonistyki i teorii teatru na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.  Edukację kontynuowała w Stanach Zjednoczonych na Southern Illinois University at Edwardsville otrzymując dyplom z zakresu lingwistyki ze specjalizacją w nauczaniu języka angielskiego jako języka drugiego.  Od 2002 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych na stałe, gdzie kontynuuje pracę jako wykładowca językowy zarówno języka polskiego jak i angielskiego.  Brała czynny udział w inicjowaniu zakładania Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II w St. Louis, Missouri.  Od 2011 roku pełni czynną funkcję dyrektora tej szkoły, jak również wychowawcy w klasie VI.

 

Nauczyciel klasy 0: mgr Patrycja Darek, darek@polskaszkolastl.org

Mgr Patrycja Darek studiowała muzykologię na Akademii Muzycznej w Łodzi. Przeniosła się do USA w 1990 i studiowała sztukę i fotografię w St. Louis Community College. Pracowała następnie z dziećmi ucząc muzyki, sztuki, pływania oraz AiChi w YMCA oraz The Heights Aquatic Center. Dodatkowo prowadziła edukację własnego syna w domu, promując aktywnie polską kulturę, sztukę i obyczaje.

 

Nauczyciel klasy II: mgr Martyna Kowalska, kowalska@polskaszkolastl.org

Mgr Martyna Kowalska ukończyła licencjat z języka niemieckiego w Kolegium Języków Obcych w Łodzi oraz studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe i Politologia z Niemcoznawstwem na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła wiele praktyk nauczając języka niemieckiego na kursach językowych, dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież licealną. Do Stanów Zjednoczonych przyjechała pod koniec grudnia 2015 r. wraz z mężem i dwójką dzieci a z Polską Szkołą związała się w lutym 2016 r.

 

Nauczyciel klasy IV: mgr Katarzyna Sandoval, sandoval@polskaszkolastl.org

Katarzyna Sandoval ukończyła studia Magna Cum Laude w Lake Forest College, Illinois na kierunku biznes i związki międzynarodowe. Od 2009 roku mieszka w Missouri gdzie zajmuje się wychowaniem swoich dzieci w tzw. szkole domowej (homeschooling). Od 2012 roku uczy geografii i nauk ścisłych w programie Clasically Catholic Memory (CCM) przy parafii Św. Gianny w Wentzville. W 2013 roku dołączyła do grona pedagogicznego jako wychowawca klasy II-giej.  W roku szkolnym 2014-2015 będzie kontynuować pracę w szkole i uczyć klasy III-ciej.

 

Nauczyciel klasy V: mgr Agnieszka Demska, demska@polskaszkolastl.org

Mgr Agnieszka Demska urodziła się w Łęczycy, w rodzinie lotniczej i po latach przeprowadzila się do Inowrocławia. Po ukończeniu studiów (Resocjalizacja) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, uczyła języka angielskiego w Korei Południowej oraz Wietnamie. W 2007 roku wyszła za mąż i przeprowadziła się do St. Louis. Przez następne kilka lat pracowała z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami. Ma dwie córki i syna.

 

Nauczyciel klasy VI: mgr Dorota Hicks, hicks@polskaszkolastl.org

Mgr Dorota Hicks ukończyła Kolegium Nauczycielskie a Bytomiu, pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach w zakresie Pedagogiki Specjalnej. Nastepnie odbyla studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej. W Polsce pracowala jako nauczyciel w Zespole Szkół. Od 2005 roku mieszka na USA na stałe, gdzie kontynuuje pracę w swoim zawodzie.

 

Nauczyciel klasy VIII: mgr Katarzyna Niedźwiedzka, niedzwiedzka@polskaszkolastl.org

Mgr Katarzyna Niedźwiedzka ukończyła kierunek filologii polskiej i logopedii  na  Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. W Polsce pracowała jako nauczyciel języka polskiego w liceum, szkole podstawowej oraz jako logopeda w przedszkolu.  Mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych od 2004 roku. Udzielała się jako wolontariusz na Universytecie Conneticut, prowadząc zajęcia ze studentami polskiego pochodzenia oraz uczyła w Polskiej Sobotniej Szkole w Webster, MA. Bierze czynny udział w szerzeniu polskiej kultury, polskich tradycji i obyczajów.

 

Nauczyciel klasy VIII: mgr Małgorzata Moll, moll@polskaszkolastl.org

 

Nauczyciel religii: Ks. proboszcz Hubert Zasada, parishoffice@polishchurchstlouis.org