“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

                                                                                      Św. Jan Paweł II

 

 

 

Historia Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II.

 

Dzięki inspiracji poprzedniego księdza Czesława Litaka proboszcza rzymsko – katolickiej parafii pod wezwaniem św. Agaty (www.polishchurchstlouis.org), wsparciu Pana Konsula Honorowego Polski Roberta Ogrodnika, zaangażowaniu rodziców, jak również parafian kościoła, szkoła rozpoczęła swoje pierwsze zajęcia lekcyjne w roku 2005.

Rada Pedagogiczna postawiła przede wszystkim na jakość kształcenia w naszej szkole i nawiązała współpracę z Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago (www.znpusa.org).  Głównym celem Zrzeszenia jest działalność oświatowa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych.  Zrzeszenie pomaga w zakładaniu placówek oświatowych, kształceniu nauczycieli, a przede wszystkim w opracowaniu programów nauczania i podręczników dla dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego na obczyźnie. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna naszej szkoły postanowiła skorzystać z doświadczenia i profesonalizmu kolegów z Chicago w prowadzeniu polskich szkół na obczyźnie za co jesteśmy im i Pani Prezes ZNP Ewie Koch bardzo wdzięczni.

Rada Pedagogiczna naszej szkoły obrała program 120 godzin, czyli 30 spotkań w roku szkolnym.  Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 9:00 do 13:15 w budynkach parafialnych kościoła p/w św. Agaty, a kalendarz zajęć dostosowany jest do kalendarza szkolnego obowiązującego w Stanie Missouri.  Dzięki realizacji tego programu nasza młodzież będzie mogła w przyszłości przystąpić do egzaminu certyfikowanego z jezyka polskiego, za który będzie mogła otrzymać kredyt językowy w wybranych amerykańskich szkołach średnich i wyższych.

W pierwszym roku istnienia naszej szkoły uczyło się 25 dzieci, w drugim 33, a w trzecim już 40.  Część uczniów naszej szkoły pochodzi z rodzin, które są parafianami św. Agaty.  Pozostałe dzieci pochodzą spoza parafii, których rodzice znaleźli szkołę dzięki różnym środkom komunikacji, przede wszystkim drogą internetową.  Polska Szkoła im. Św.  Jana Pawła II jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną kultywować język i tradycje rodziców, czy dziadków pochodzenia polskiego bez względu na wyznanie religijne, kolor skóry, czy statut majątkowy.

W roku 2011 wolontariacką pracę w naszej szkole podjeły cztery nauczycielki, które  z wykształcenia posiadają przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne - mgr Renata Collett, mgr Alicja Kulasek, mgr Maria Więcko i mgr Małgorzata Moll. W roku 2012 do grona dołączyła dr Ewa Urbańczyk – Wochniak,  w 2013 mgr Katarzyna Sandoval, zaś w roku 2014 mgr Katarzyna Niedźwiedzka. Równocześnie w roku 2011 powstały cztery klasy lekcji religii, z wyszczególnieniem klasy dla dzieci przygotowujących sie do pierwszej Komunii Św., które uczył ksiądz proboszcz mgr Czesław Litak.  W roku 2012 funkcję proboszcza parafii przejął ksiądz Hubert Zasada, który kontynuuje dzieło wychowania dzieci w duchu religijnym otwierając dodatkową klasę religii dla przedszkolaków, jak również ustanawiając dodatkową Mszę Św. w niedzielę dla dzieci w roku szkolnym o godzinie 12:00.

Dbając o profesjonalne przygotowane naszej kadry wszyscy pedagodzy szkoły przeszli szkolenie przygotowane przez Archidjecezję w St. Louis - The sexual-abuse prevention program "Protecting God's Children” i mają zweryfikowany rekord policyjny. Sami pedagodzy postawili sobie cel, aby kształcenie w naszej szkole posiadało jak najwyższą jakość, dlatego też już od samego począku szkoła rozpoczęła prace w kierunku uzyskania akredytacji.

Należy również dodać, że w naszej szkole uczą się wspaniałe dzieci, ale to nie jest niczym nadzwyczajnym, ponieważ te wspaniałe dzieci są odbiciem ich równie wspaniałych rodziców, którzy dzięki poświęceniu i ciężkiej pracy pomogli stworzyć komfortowe warunki do nauki naszym dzieciom, a tak naprawdę bez ich zaangażowania szkoły by po prostu nie było.

 

 

Agnieszka Lass-Napiorkowska

Dyrektor Szkoły

Adres: 3239 South 9th Street; St. Louis, MO 63118 / Dyrektor szkoly - Agnieszka Lass-Napiorkowska / tel. 314-772-1603 / E-mail parishoffice@polishchurchstlouis.org